Junta Directiva

La Junta Directiva de l’APiMA CP Son Ferriol està formada actualment per les següents persones:

  • Sonia Segura Cobos (presidenta)
  • Nadia Haddoudi Lliteras (vicepresidenta)
  • Catalina Fornaris Capellà (secretaria)
  • Barbara Gamundí Ferrà i Jaume Vidal Sans (tresorers)
  • Vocals: Cristina Gaviño Vadell, Frederic Bibiloni Ramis , Lourdes Martínez, Carolina Solivellas Fullana, Mª Luisa Sánchez, Margarita Caimari Sabater i Vanesa Castillo.

La Junta directiva durant el curs 2019-20 es reuneix cada mes en sessió ordinària, a les 17:30 h. Tots els socis hi estan convidats a participar amb veu i sense vot. La convocatòria de cada junta es publicarà la setmana anterior a la seva celebració.