Junta Directiva

La Junta Directiva de l’APiMA CP Son Ferriol està formada actualment per les següents persones:

  • Presidenta: Margarita Caimari.
  • Vicepresidenta: Nadia Haddoudi LLiteras.
  • Secretaria: Cristina Gaviño
  • Tresorer: Cristina Aragón.
  • Vocals: Margarita Montero, Mª. Antonia Urrea, Carolina Fornés, Antònia Vicens, Estefanía Ramis, Afra Zanza, Mª Carmen Toja, Tonina Pol, Aina Comas, Bàrbara Gamundí, Vanessa Castillo, Sonia Segura, Carolina Solivellas i Catalina Fornaris.

La Junta directiva durant el curs 2019-20 es reuneix cada mes en sessió ordinària, a les 17:30 h. Tots els socis hi estan convidats a participar amb veu i sense vot. La convocatòria de cada junta es publicarà la setmana anterior a la seva celebració.