Contacte

Per contactar amb l’APiMA ho podeu fer a través de:

  • Facebook
  • Correu electrònic: apimacpsf@gmail.com
  • Telèfon: 689 671 167
  • o utilitzar aquest formulari