Comunicat APIMA 03/09/2020

Estimades famílies,

Des de l’APIMA us volem donar la benvinguda i us desitjam que tingueu un bon inici de curs 2020-2021. Sense cap dubte, aquest serà un any diferent, fins i tot un any complicat. No obstant, estam convençuts de que amb l’esforç i la col·laboració de totes i tots serà més fàcil i més bo de dur per als nostres infants. En aquests moments, és imprescindible que la comunitat educativa estigui unida i, per tant, anem plegats en una mateixa direcció, uns al costat dels altres, amb un únic objectiu comú: el benestar dels nostres alumnes.

Amb aquesta fita sempre present, des de l’APIMA CP Son Ferriol, no hem deixat de fer feina: reunions, planificacions, reorganitzacions, etc. Degut a la incidència del Covid-19 i la seva evolució  i d’acord amb la normativa establida per la Conselleria d’Educació, ens veim obligats a fer canvis en la nostra oferta d’activitats extraescolars. Per aquest motiu, i fins que la situació sanitària millori i no canviï la normativa actual, únicament us podem oferir els serveis d’escola matinera i el de ludoteca (de 15.50 a 16.50) única i exclusivament, per aquelles famílies que necessitin inscriure als seus fills/es de manera fixe i mensual  (en qualsevol de les seves modalitats: 5, 4, 3, 2 o 1 dies setmanals i desapareixent la modalitat d’alumnes puntuals). La nostra prioritat és facilitar la conciliació laboral i familiar i pensam que oferir aquests serveis és possibilitar una alternativa eficaç per aconseguir-ho. No hem d’oblidar, no obstant, que per tal de donar compliment a la normativa vigent, la posada en marxa d’aquests serveis dependrà, en tot moment, de l’evolució de la pandèmia i condicionada per la reestructuració d’espais i el nombre final d’infants inscrits.

Per poder formalitzar les inscripcions de MATINET I/O LUDOTECA és necessari descarregar i emplenar aquests formularis: INSCRIPCIÓ i ACCEPTACIÓ i enviar-nos una còpia signada per ambdós progenitors al correu de la secretaria de l’APIMA st.apimacpsf@gmail.com abans del 8 de setembre. Un cop iniciats els serveis haureu de lliurar a n’Aina els documents originals degudament emplenats.

La data d’inici de matinet serà dia 17 de setembre. Recordau, que tal i com venien fent sempre les extraescolars, la ludoteca s’iniciaria al mes d’octubre.

Quant a les inscripcions per associar-se a l’APIMA: Per les famílies associades al curs 19/20 s’entendrà la RENOVACIÓ AUTOMÀTICA fent l’ingrés corresponent (28€) al núm. de compte de l’APIMA (CAJAMAR CAJARURAL, ES90 3058 4514 5727 2000 8168) indicant els llinatges de la família. Pel que fa a les ALTES dels SOCIS NOUS s’han d’emplenar el següents documents: INSCRIPCIÓ i LGPD Un cop iniciat el curs, podreu lliurar la documentació requerida (full d’inscripció, autoritzacions per Protecció de Dades de Caràcter Personal signada per ambdós progenitors i justificant d’ingrés) mitjançant la bústia de l’APIMA. Un cop revisada la documentació us serà enviat un correu electrònic de confirmació juntament amb el vostre número de soci.

Per qualsevol dubte i/o aclariment us podeu posar en contacte amb nosaltres a través dels mitjans habituals (mòbil 689671167, correus electrònics: apimacpsf@gmail.com i/o st.apimacpsf@gmail.com, xarxes socials). Us convidam i animam a seguir-nos a les nostres xarxes socials (facebook i instagram) on anirem actualitzant i ampliant tota la informació.

Esperam que la situació millori el més prest possible i us demanam, per favor, que per facilitar el bon funcionament del centre, seguiu en tot moment les indicacions del personal i el pla de contingència aprovat i que podeu consultar a la web de l’escola (https://www.cpsonferriol.cat/).

Junta Directiva APIMA CEIP Son Ferriol