Assemblea general ordinària


5 de Març de 2020 a les 19:00h

Tots els socis de l’APiMA del CEIP Son Ferriol sou convocats a l’assemblea general ordinària que se celebrarà dijous dia 5 de Març de 2020 a les 19:00 h, en primera convocatòria, i a les 19:15 h, en segona convocatòria. L’ordre del dia serà el següent:

Assemblea general ordinària:

1. Aprovació de la gestió econòmica de l’any 2019 i pressupost del 2020.

2. Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2019 i proposta del 2020. 

3. Precs i peguntes.                                                                                                   

La reunió de la junta directiva de l’APiMA, començarà en acabar l’assemblea general ordinària de socis i tendrà l’ordre del dia següent:

1. Aprovació de l’acta anterior.

2. Trobada de famílies Abril.

3. Taller de pares, propostes.

4. Precs i preguntes.