RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

Resultat d'imatges de RENOVACIÓ CONSELLS ESCOLARS

Aquest mes d’octubre s’inicia el procés per renovar part del Consell Escolar del nostre centre.

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació democràtica de la comunitat educativa. Aquest està format per docents, famílies, personal no docent i un representant municipal. Encara que la LOMCE li ha tret competències, segueix essent un canal essencial per la participació de les famílies.

Des d’aquí animam, a totes les mares i pares que formen part de la comunitat educativa del CP Son Ferriol, a presentar la seva candidatura.

Algunes de les principals funcions del consell escolar són avaluar la programació anual, analitzar el funcionament general del centre, proposar millores en les infrestructures del centre, i de manera general estar el corrent de les diverses informacions que afecten el funcionament del nostre centre i la gestió del mateix. Podeu saber més dels Consell Escolars a l’article de la Coordinadora d’APIMA de sa Pobla.

El calendari definit per la Conselleria estableix les següents dates (Veure calendari de les eleccions):

  • 16 d’octubre – Informació a tota la comunitat educativa del calendari i del procés electoral. Exposició pública dels censos i inici del període de reclamacions.
  • 26 d’octubre 12 h – termini per presentar candidatures.
  • 14 de novembre – Publicació de les candidatures definitives i inici de la  campanya electoral.
  • 21 de novembre – eleccions docents.
  • 26 de novembre – eleccions famílies.
  • 29 de novembre – Convocatòria de constitució del nou Consell Escolar, En dia i hora que permeti l’assistència de tots els membres electes
  • Abans del 5 de desembre – Constitució del nou Consell Escolar

A la web de la DG d’Innovació i Comunitat Educativa  hi ha més informació sobre tot el procés de renovació dels consells escolars