ASSEMBLEA GENERAL 2016-17

Tots els socis de l’APiMA del CEIP Son Ferriol sou convocats a l’assemblea general ordinària i extraordinària que se celebrarà el proper dimecres dia 1 de febrer de 2017 a les 19:45 h, en primera convocatòria, i a les 20 h, en segona convocatòria.

L’ordre del dia serà el següent:

– Assemblea general ordinària:
1. Aprovació de la gestió econòmica de l’any 2016 i pressupost del 2017;
2. Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2016 i proposta del 2017.

– Assemblea general extraordinària:
Elecció o renovació de la junta directiva de l’APiMA.

Veniu a participar i col·laborar amb l’APIMA de l’escola. És molt important la vostra assistència i participació, ja que la vostra opinió ens interessa. La implicació de les famílies en la vida del centre es tradueix en una millora educativa per als nostres fills.

Esperam que pugueu assistir-hi tots.
———————————————–
Dia 1 de febrer també farem la reunió de la junta directiva de l’APiMA (corresponent al mes de gener). Començarà en acabar l’assemblea general ordinària i extraordinària de socis i tendrà l’ordre del dia següent:

1) Aprovació de l’acta anterior;
2) Revisió de les darreres activitats: festa de Sant Antoni ;
3) Informació del Consell Escolar;
4) Planificació d’activitats del primer trimestre de 2017:
a. Festa de carnaval
b. Escola de pares
c. Trobada de socis
5) IES Son Ferriol;
6) Precs i preguntes.

Nadia Haddoudi
Presidenta APiMA del CEIP Son Ferriol