Manca d’Auxiliars Tècnics Educatius (ATEs)

En aquest inici del curs escolar, la Conselleria d’Educació i Universitat ha reduït les hores setmanals en què estan contractades les auxiliars tècniques educatives (ATE) del centre, tot i l’increment dels casos d’infants que necessiten atenció i suport. La conselleria ha ignorat les peticions de l’escola, els informes de l’orientadora i de l’inspector d’educació. A més a més, després d’una reunió mantinguda entre la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa i representants de l’equip directiu del centre i de l’APIMA, va quedar palesa la nul·la intenció de l’administració de fer cap canvi.

Per això, la junta directiva de l’APIMA del CEIP Son Ferriol vol expressar el seu suport als mestres i personal no docent del centre i, en especial, als membres de l’equip directiu de l’escola per tot l’esforç que han realitzat aquestes tres setmanes. Sabem que han estat unes setmanes de molta feina i sacrifici, en què, tot i la manca de recursos que se’ns han assignat, totes les persones de l’escola han demostrat la seva professionalitat traient endavant les activitats escolars amb molt bons resultats per als nostres fills i filles.

Junta directiva de l’APIMA del CEIP Son Ferriol