Reunió de la Junta Directiva

Sou convocats a la reunió de la junta directiva de l’APiMA del CEIP Son
Ferriol que tindrà lloc dijous dia 25 de setembre a les 20:15 en primera
convocatòria i a les 20:30h en segona, amb el següent ordre del dia:
1) Aprovació de l’acta anterior
2) Revisió inici de curs
3) Extraescolars curs 2014-15
4) Proposta de calendari i distribució feines
5) Torn obert de paraula

Antoni Fullana
President APIMA