Assemblees generals ordinària i extraordinària de socis i sòcies de l’APIMA del CEIP Son Ferriol

Sou convocats a l’assemblea general ordinària i extraordinària que es celebrarà dia 27 de gener a les 19:45 h en primera convocatòria i a les 20:00 h en segona. L’ordre del dia de l’assemblea és el següent:

Assemblea general ordinària:
1. Aprovació gestió econòmica 2013 i pressupost 2014.
2. Aprovació memòria activitats 2013 i proposta 2014.

Assemblea general extraordinària:
1. Renovació vocals de la junta directiva de l’APIMA.
2. Renovació del càrrec directiu de la Vicepresidenta (Serà aprovada a la primera reunió de la junta directiva).

També farem la reunió de la junta directiva de l’APiMA del CEIP Son Ferriol que tindrà lloc el mateix dilluns dia 27 de gener de 2014 quan s’acabi l’assemblea general de socis, amb el següent ordre del dia:
1) Aprovació de l’acta anterior
2) Informació sobre la xocolatada i festa Sant Antoni
3) Planificació activitats 1r trimestre del 2014:
a. Escola de pares
b. Trobada de socis
4) Precs i preguntes

Antoni Fullana
President APIMA