Comunicat de la FAPA

‘INTERVENCIÓ DE LA DEFENSORA DEL POBLE A LA VAGA’

FAPA MALLORCA està intentant esgotar tots els camins perquè la vaga indefinida finalitzi amb un consens el més aviat possible, en benefici de tots i especialment dels nostres fills i filles.

Una d’aquestes vies ha estat demanar a la Defensora del Poble, dia 11 de setembre, la seva mediació en el conflicte educatiu que estam vivint.

Per tractar aquest tema avui s’han entrevistat a Madrid amb la Defensora, Vicenç Rodrigo, president  deFAPA MALLORCA, i Jaume Ribas, president de COAPA Balears.

A l’entrevista s’ha pogut comprovar la especial sensibilitat de la Defensora amb el problema que vivim a les Balears i el mateix matí ens ha comunicat que: “ha remitido escrito a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades del Gobierno Balear interesándose por las medidas adoptadas o que se prevean adoptar en relación con la huelga indefinida convocada por el profesorado para garantizar la plena efectividad del derecho a la educación de los alumnos.”

I concretament que
 “se insta a la Consejería a la realización de cuantas actuaciones resulten procedentes para solucionar el conflicto planteado mediante la negociación con los convocantes de la huelga y la adopción de medidas para garantizar a los alumnos la integridad de sus derechos.”

Més enllà de recercades interpretacions que algú hi pugui voler veure, la resposta és una crida clara i contundent a la Conselleria perquè sigui
responsable i iniciï la negociació real amb els convocants, a la que fins ara s’ha negat.

Esperam que finalment escolti el que tothom li diu.

El podeu veure complet a:
http://www.fapamallorca.org/defensora-del-poble-vaga/