NO al TIL

Els pares i les mares de l’APIMA del CEIP Son Ferriol de Palma, reunits en Junta Ordinària el 30 de maig de 2013, volem deixar ben clar el nostre absolut desacord amb la política lingüística que duu endavant la conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. El TIL (tractament integrat de llengües) és la gota que fa vessar el tassó de l’arraconament que pateix la llengua catalana per part del Govern Balear.

Com a pares i mares preocupats per l’educació dels nostres fills, hem de dir que estam a favor de millorar el nivell d’anglès a les escoles, però no podem consentir que es faci a partir d’un decret que l’únic que pretén és fer desaparèixer, encara més, la nostra llengua i la nostra cultura de la societat i molt menys, sense que es donin les condicions necessàries per a la seva implantació.

És impossible que els centres educatius puguin elaborar un projecte d’aplicació del TIL amb les presses i la urgència que s’imposen des de la conselleria. Els projectes lingüístics han de complir tota una sèrie de criteris pedagògics i criteris organitzatius que depenen de la realitat social i lingüística i dels recursos de cada centre i tots aquests elements indiquen que la implantació del TIL és únicament un propòsit polític i no una decisió pressa en benefici dels nostres fills.

L’acceptació per part dels pares i mares del projecte que presenta el centre és, indubtablement, per imperatiu legal, per evitar un mal major en la implantació del projecte que possiblement imposi la mateixa conselleria d’Educació. Volem amb aquest escrit deixar constància de la nostra disconformitat amb el decret de TIL i amb la manera que el govern vol implantar-lo.

Per altra banda, qualsevol decisió que afecti el procés d’ensenyament-aprenentatge ha d’estar consensuada per tota la comunitat educativa; i està ben clar que el TIL és una decisió unilateral que ha topat amb el rebuig dels qui formam part d’aquesta comunitat i que tant sols cerca l’enfrontament i discòrdia

Per tot això, li demanam que escolti i prengui nota del que diu la comunitat educativa i la retirada del decret de TIL

APiMA CEIP Son Ferriol

NO al TIL en PDF

Més informació a la FAPA

970224_10200679036596509_1287800476_n