Setmana farcida

Aquesta setmana està farcida d’esdeveniments de l’APiMA. Recordau …

el 28, reunió informativa escola d’estiu

el 30, reunió de la junta directiva (tots els socis, com sempre, hi estan convidats)

i el 31, la festa de les extraescolars!

festaAE13