Anam amb retard …

Ens han informat des de la Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma que el que vàrem dir que aniria al Ple de gener anirà al de març. Dos mesos de retard. No ens han explicat perquè però ens han donat més detalls:

  1. dijous dia 3 de març s’elevarà el document que ens presentaren a la darrera reunió a Consell de Gerència,
  2. després a la Junta de Govern de dia 9 de març,
  3. després a la comissió informativa de dia 21 de març
  4. i, finalment, a la sessió plenària de 28 de març

Un cop donat l’esperat recolzament polític a la proposta tècnica començarà l’exposició pública i el període d’al·legacions.