Institut: full de ruta

Avui ens hem reunit amb la regidora d’urbanisme de l’Ajuntament de Palma, la Sra. Yolanda Garví. Hi érem el Sr. Antoni Planas, director tècnic, el Sr. Sebastià Sansó, regidor del PP de Palma, en Jaume Munar i jo mateix. Ens han informat de les novetats des de la darrera reunió mantinguda el mes de juliol. La veritat és que en aquests 4 mesos han passat un parell de coses importants, tot i que haguessin pogut passar més aviat.

Per una banda, s’ha desestimat el recurs que havia interposat la propietat dels terrenys. Això no vol dir en absolut que ja no haguem de passar pena de què els problemes legals puguin aturar el procés, però sí que s’ha salvat el primer entrebanc. Per altra banda, el Consell de Mallorca, ha exonerat a l’Ajuntament d’haver de fer un estudi mediambiental estratègic. Això, que no sé exactament què és, significa que ens hem estalviat un parell de mesos de procés.

Així les coses, i donat que el Sr. Rodríguez ens va dir que el PP no s’oposaria al pla de la gerència d’urbanisme, sembla que en el proper Ple de l’Ajuntament del mes de gener (perquè no és segur que es pugui arribar al de desembre), s’aprovarà una proposta de ‘modificació puntual del pla d’ordenació urbana de Palma referida a la implantació d’un sistema general d’equipament comunitari docent a Son Ferriol’.

L’aprovació inicial d’aquesta proposta iniciaria un camí clar cap a l’institut i la nova escola de primària. Un cop fet l’aprovació inicial, s’hauria de passar un termini d’al·legacions, i procedir (cap al mes d’abril o maig del 2011) a l’aprovació provisional de la proposta. Després, el Consell de Mallorca hauria de fer la seva valoració i cap a final del 2011 es podria procedir a l’aprovació definitiva. Això permetria començar el procés d’expropiació dels terrenys.

Però no cal esperar un any per començar a fer coses. Amb l’aprovació inicial del projecte, tal i com es va dir a la reunió amb Aina Calvo el mes de juny, es podria crear una comissió de treball encapçalada per l’IBISEC per començar a dissenyar el nou centre docent. La idea seria poder començar a treballar tan aviat com els terrenys estassin disponibles, és a dir, a principis del 2012 (perquè sembla que encara que no hagi acabat el procés d’expropiació es pot començar a treballar).

Per altra banda, també ens han informat que la Gerència d’Urbanisme està avaluant la possibilitat de negociar un conveni amb la propietat dels terrenys per tal de poder accelerar el procés. Aquesta via alternativa a l’expropiació està encara “verda” però és molt interessant que es tenguin en compte totes les possibilitats. La negociació amb la propietat estarà oberta, segons ens ha dit el director tècnic, fins al darrer dia, sense que això suposi aturar el procés de modificació del pla d’ordenació urbana ni el procés d’expropiació.

El full de ruta de l’institut i de la nova escola, per tant, començaria amb l’aprovació inicial del projecte el gener de 2011. La modificació del pla d’ordenació urbana s’allargaria tot el 2011. Aquest mateix any es podria dissenyar l’institut. L’expropiació es faria el 2012, any en el que també es començaria a construir. I ja, preveient l’imprevisible, el 2013 o 2014 podríem inaugurar. Sembla que estam en el bon camí però, essent realistes, els possibles entrebancs són molts. En aquests casos, convé anar passa a passa, i la primera és l’aprovació inicial del projecte el gener de 2011.

La imatge que veis a continuació és part dels plànols que ens han donat avui i que es varen demanar tant el mes de juny a la reunió amb la Sra. Calvo, com en el darrer Ple de l’Ajuntament per part del regidor Sansó. En tendrem una còpia a la secretaria de l’APiMA per si els voleu consultar.

jordill