Reunió de la Junta Directiva

Vos convoc a la propera reunió ordinària de la junta directiva de l’APiMA del CP son Ferriol, que tindrà lloc dia 28 d’octubre a les 20:15h en primera convocatòria, i a les 20:30h en segona, a l’escola, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de les actes anteriors.
2. Informacions activitats realitzades.
3. Gestió econòmica.
4. Trobada de famílies.
5. Torn obert de paraula.

Son Ferriol, 25 d’octubre de 2010
Martina Perelló
Presidenta de l’APIMA CP Son Ferriol