Propera reunió de la Junta

La propera reunió de la junta directiva de l’APiMA del CP son Ferriol tindrà lloc dia 30 de setembre a les 20:15h en primera convocatòria, i a les 20:30h en segona, a l’escola amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de les actes anteriors.
  2. Informacions de l’inici de curs.
  3. Activitats extraescolars del curs 2010-2011.
  4. Repartiment de tasques i organització de principi de curs.
  5. Xocolatada.
  6. Trobada de famílies.
  7. Torn obert de paraula.

Volem recordar a tots els socis que hi estan convidats amb veu i sense vot. A més a més els volem encoratjar a fer part de la junta directiva