Una nova aula de 3 anys

Quan el passat dia 1 de juny la directora ens va informar que la Conselleria estava avaluant la possibilitat de resoldre el problema de l’excés de sol·licituds a la nostra escola afegint un nou grup de tres anys, els pares i les mares de la junta ens començàrem a plantejar dubtes: tendrem espai per seguir fent el matinet? hi haurà lloc al menjador per més infants? hi haurà places per tothom a les activitats extraescolars? el professorat podrà seguir fent desdoblaments de grups en els cursos on hem arribat a ràtios de fins 28 infants?

Ens havíem de posar en marxa immediatament i només dos dies després, dia 3 de juny, ja teníem hora amb el Cap del Servei d’Escolarització, el senyor Vidaña. Ens va explicar que la decissió no era ferma però que probablement no hi havia cap altra solució al problema perquè totes les escoles de la nostra zona eren plenes. A més a més, ens va dir que a la nostra escola hi ha lloc per un nou grup. Nosaltres li vàrem dir que el lloc que ell suposava buit en realitat no ho estava i que li justificaríem per escrit. Li demanàrem que no prenguessin cap decissió, que esperassin a tenir tota la informació.

Dia 8 de juny li vàrem fer arribar aquesta carta al Director General de Planificació i Centres, el senyor Martorell. Però el mateix dia ens va tornar a telefonar la directora per dir-nos que el senyor Vidaña havia confirmat que s’afegia un grup més. Quedava clar que havien pres la decissió sense haver llegit encara la nostra carta. Això ens va empényer a avançar una reunió que teníem concertada amb el senyor Martorell per dia 12 de juny per parlar del tema de l’IES (aquesta reunió feia moltes setmanes que la teníem demanada).

Vàrem aconseguir que el Director General i la Cap de Servei de Centres, la senyora Margalida Moll, ens rebessin dia 10 de juny. Vàrem explicar els nostres arguments i les nostres queixes durant gairebé una hora i mitja però el resultat de la reunió va ser que l’única solució que contemplaven era afegir una nova aula, amb el perill que aquest nou grup esdevingués una tercera línia en el futur (com explicàvem a la carta).

El mateix dia 10 de juny horabaixa la junta directiva de l’APIMA es reunia amb caràcter d’urgència per prendre una determinació. Teníem dues opcions, o ens oposàvem frontalment a un nou grup fent totes les pressions possibles als diaris o tallant carreteres, o no ens oposàvem a l’entrada dels nous alumnes a canvi d’establir un sistema per vetllar pel manteniment de la qualitat educativa que ha costat tants d’esforços aconseguir al CP Son Ferriol.

La Junta Directiva de l’APIMA, motivada principalment pel fet de no assenyalar com a causa del problema a un grup d’infants de Son Ferriol que no tenen cap culpa de la manca de planificació de la Conselleria d’Educació i Cultura, va decidir el mateix dia 10 que no posaria cap problema a l’entrada del nou alumnat sempre que els representants de la Conselleria es comprometessin en el manteniment de la qualitat educativa del nostre centre.

Divendres dia 12 de juny, per correu electrònic, la senyora Moll, ens va assegurar que podríem establir un calendari de reunions periòdiques durant el proper curs per tal d’assegurar aquesta qualitat educativa i que la primera reunió d’aquest calendari seria el 2 de juliol.

Un cop vàrem saber tot això vàrem convocar una reunió informativa per dilluns dia 15, el mateix dia que sortien les llistes definitives d’admesos, una reunió a la que estaven convocats tots els pares i mares del centre (inclosos els del nou alumnat). En aquesta reunió es va ratificar la decissió que havia pres la junta directiva de l’APIMA cinc dies enrere: permetre aquest nou grup de 3 anys però intentant mantenir la qualitat educativa que havíem aconseguit.

No sabem si serà possible. No ens refiam de la Conselleria. No sabem si ens posaran tots els recursos “extra” que necessitarem. No sabem si haurem de limitar l’accés a alguns dels serveis que tenim per manca d’espai (matinet, extraescolars, menjador, etc.). No sabem si el professorat podrà seguir amb els desdoblaments de grups que tants de beneficis ha tengut en el rendiment escolar del nostre alumnat. El que SÍ sabem és que si no tenim molta gent a l’APIMA disposada a treballar, a pressionar el que faci falta, a col·laborar amb la junta directiva, si no som molts, el “dinosaure” de l’administració ens passarà pel damunt i el CP Son Ferriol deixarà de ser el que probablement és ara: la millor escola de Mallorca.

Jordi Llabrés Bordoy
President de l’APIMA