Obres de millora al pati d’infantil

Ahir començaren unes obres de millora al pati d’infantil. Pel que sabem s’està retirant la perillosa graveta del pati per canviar-la per terra. Així que des d’aquí moltes gràcies a la Conselleria.

Sembla que es comencen a arreglar les coses que fa tant de temps que es reivindiquen.
Sembla que està previst canviar la tela asfàltica del damunt de les classes per evitar part de les goteres.
Sembla que la constructora de la part nova de primària arreglarà les goteres d’allà i del gimnàs.
Sembla que finalment l’Ajuntament de Palma recepcionarà les obres fent constar a un plec de condicions les deficiències que s’hauran d’arreglar.

Però per ara només ens ho sembla perquè no tenim res per escrit. Per ara només tenim promeses i de promeses ja n’hem tengudes moltes.

Estarem a l’aguait!