Adscripció als Instituts

Benvolgudes famílies de l’alumnat de 6è:

Segons instruccions rebudes de la Conselleria d’Educació, i que podeu consultar a http://dgplacen.caib.es, vos comunicam que s’inicia el PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ ALS INSTITUTS.

Aquest procés ÉS DEL 20 AL 23 D’AQUEST MES DE MARÇ, ambdós inclosos.

Què vol dir tot això (1), què hem de fer (2), a què ens compromet (3)?

(1) En el cas del CP SON FERRIOL: L’Administració garanteix plaça a un dels Instituts indicats a tot l’alumnat de 6è., SEMPRE I QUAN s’opti per aquest procés. En cas de no seguir aquesta opció, s’haurà de sol.licitar plaça en el procés d’admissió d’alumnes. Els nostres IES de referència són: IES JOSEP Mª LLOMPART, IES MADINA MAYURQA, IES JOAN M.ª THOMÀS, IES SON PACS

(2) S’ha d’emplenar una sol.licitud que donarem a tot l’alumnat, adjuntant tota la documentació acreditativa a efectes de baremació i entregant-la a la secretaria del CP SON FERRIOL del 20 al 23 d’aquest mes.

(3) Aquests tràmits NO COMPROMETEN A RES, únicament garanteixen una plaça escolar per al proper curs. Aconsellam a les famílies que vulguin matricular als seus fills o a les seves filles a un centre diferent als indicats, FACIN L’ADSCRIPCIÓ A UN DELS CENTRES QUE INDICAM i a l’hora de fer la matrícula feis-la al centre elegit.

Son Ferriol, 10 de març de 2006
Antònia Pons
Directora