Última Hora

UH 050306
UH 050306

Ja hem tornat a sortir pels diaris!

La notícia d’avui al diari “Última Hora” (podeu veure la pàgina 29 del diari d’avui i/o directament la notícia fent clic a les fotos dels costats) ha sortit del correu electrònic que enviàrem a la redacció d’aquest diari fa uns dies i que vos reproduesc a continuació perquè sapigueu que els de l’APiMA no ens aturam de reivindicar una solució pels problemes d’infraestructures de la nostra escola.

From: “APiMA CP Son Ferriol”
To: redaccion_aCan_ultimahora.es
Sent: Fri, 3 Mar 2006 16:22:47 +0100
Subject: Deficiències al CP Son Ferriol

Fa dos anys que a l’Escola Pública de Son Ferriol hi ha un gimnàs nou, però que encara no s’ha estrenat, es veu que la Conselleria d’Educació encara no l’ha recepcionat i mentrestant els nins no tenen gimnàs. A més, hi ha goteres i columnes i radiadors perillosos, que s’haurien de protegir. La direcció de l’escola i nosaltres hem fet moltes gestions per posar en marxa el gimnàs i no hem aconseguit res de res. Us adjuntam fotografies que podeu utilitzar perquè vegeu en quin estat es troba.

D’altra banda, les instal·lacions d’infantil, per les quals uns arquitectes varen rebre el premi d’arquitectura Guillem Sagrera, pateixen greus deficiències que ningú no soluciona. Hi ha unes taules de formigó amb caires perillosos, hi ha graveta al pati que s’hauria d’eliminar, els tubs del sistema de reguiu de l’hort d’infantil estan descoberts, això entre d’altres coses.

En aquesta escola amb tant de disseny hi ha goteres i problemes d’humitats des de sempre, i també uns excusats fan males olors i a uns altres no arriba pressió d’aigua, etc., etc.

No fem pública aquesta denúncia sense que abans no hàgim exhaurit altres passes, com ara escrits presentats en diverses dates a la Conselleria d’Educació, tant per part de la direcció de l’escola com per part nostra. També li vàrem trametre el fullet número 8 de l’APiMA sobre infraestructures, en què passàvem intensament sobre totes les deficiències. A totes aquestes cridades que hem fet a la Conselleria d’Educació hem rebut per resposta el silenci, la indiferència.

Hi afegim que la Junta directiva de l’Apima dona “suport incondicional a l’equip de direcció de l’escola quan ha fet públiques denúncies sobre les deficiències d’infraestructures” i ho ha confirmat a l’acta de la sessió de la Junta de dia 9 de febrer passat. També continuam publicant als fullets de l’Apima les nostres queixes, així, va sortir el fullet número 9, sobre el bloc d’infantil, i al número 10 també fèiem referència al mal estat d’instal·lacions.

Els pares i les mares d’aquesta escola continuarem en campanya enguany i també el 2007 fins que se solucionin tots aquests problemes. Fins ara ens hem limitat a informar els pares però no descartam ampliar l’abast de les nostres denúncies a tot Son Ferriol i allà on faci falta amb manifestacions més actives.

Hi adjuntam:

1. L’Escrit que presentàrem a la Conselleria d’Educació dia 6 de febrer passat
2. El fullet número 8, especial Infraestructures
3. El fullet número 9, bloc d’Infantil
4. El fullet número 10
5. Fotografies diverses de deficiències a l’escola
6. Enllaç a la nostra pàgina web http://cpsonferriol.net/apima

En resum, un gimnàs que no es pot utilitzar, goteres, WC que fan pudor i un mal disseny per als nostres petits a l’àrea d’infantil.

Moltes gràcies per llegir aquesta carta. Us pregam que ens ajudeu a alçar la veu dels pares dels nins de l’escola de Son Ferriol, perquè són els nins qui paguen les conseqüències d’aquestes deficiències i de la falta de gimnàs.

Restam a la vostra disposició per ampliar o completar aquesta informació.

Salutacions

Palma, 3 de març del 2006
El president de l’APiMA del CP Son Ferriol

http://cpsonferriol.net/apima

Associació de Pares i Mares d’Alumnes
CP Son Ferriol