Segona edició de l’escola de pares

escola de pares ed 2La segona edició de l’escola de pares havia de ser per poder aclarir els dubtes que, per manca de temps, no es pogueren resoldre a l’edició anterior. Però es varen parlar de més coses que de conductes problema.

Vàrem participar més de trenta pares i mares. Ningú va necessitar que hi hagués un conductor de la sessió, la qual va ser molt enriquidora per a tothom.

Més informació als fòrums