Junta directiva i estatuts

La Junta Directiva de l’APIMA, elegida en assemblea general extraordinària el dia 7 d’octubre de 2004, es composa de les següents persones:

President: Artur Vidal Vierge
Vicepresident: Margalida Juan Bauzà
Secretari: Jordi Llabrés Bordoy
Vicesecretari: Jaume Munar i Arrom
Tresorer: Germán Jurado Granado
Vicetresorer: Josep Miquel Nicolau Fuster
Vocals: Katy Bernaus Cantallops, Inmaculada Agrisuelas Mateu, Purificación Santacreu Creus, María Antonia Amengual Bauza, Joan Ribes Segui, Pere Femenia Roig, Jordi Siquier Tous, Sebastia Coll Pou, María Ferré Palou

Tota la informació sobre l’APIMA la trobareu en aquest web o en el telèfon 660 964 619

Els estatuts de la nostra associació, aprovats en assemblea general ordinària de dia 7 d’octubre de 2004, es poden descarregar en format PDF