junta directiva

La Junta Directiva de l’APiMA CP Son Ferriol està composada actualment (Assemblea General de socis de dia 28 de gener de 2016) per les següents persones:

  • Nadia Haddoudi Lliteras (presidenta)
  • Antoni Fullana Coll (vicepresident)
  • Judhit Lozano Muñoz (secretari)
  • Frederic Bibiloni Ramis (tresorer)
  • Vocals: Margarita Puig Sbert, Catalina M. Mascaró, Joan Nigorra Gayà, Jordi Llabrés Bordoy, Rafel Sabater Febrer, Sergio Ayuga Rosselló, Inés Mateu Fullana, Gema Rodríguez García, Cristina Gaviño Vadell, Merçè Revert Jaume, Guillem Jaume Tugores, Alejandro Castro Alonso, Ma Carmen Gallardo Ruiz, Joan Ignasi Morey Marqués, Ma Àngels Pizarro Travé.

La Junta es reuneix el darrer dijous de cada mes en sessió ordinària, a les 20:30 h. Tots els socis hi estan convidats a participar amb veu i sense vot.