junta directiva

La Junta Directiva de l’APiMA CP Son Ferriol està composada actualment (Assemblea Extraordinària de socis de dia 30 de gener de 2018) per les següents persones:

  • Nadia Haddoudi Lliteras (presidenta)
  • Antoni Fullana Coll (vicepresident)
  • Sonia Segura Cobos (secretaria)
  • Frederic Bibiloni Ramis (tresorer)
  • Vocals: Alejandro Castro Alonso, Barbara Gamundí Ferrà, Cati Fornaris Capellà, Cristina Gaviño Vadell, Inés Mateu Fullana, Jaime Vidal Sans, Lourdes Martínez, Rafel Sabater Febrer, Sergio Ayuga Rosselló, Merçè Revert Jaume, Carolina Solivellas Fullana, Mª Luisa Sánchez, Margarita Caimari Sabater

La Junta directiva durant el curs 2018-19 es reuneix el tercer dimecres de cada mes en sessió ordinària, a les 17:30 h. Tots els socis hi estan convidats a participar amb veu i sense vot. La convocatòria de cada junta es publicarà la setmana anterior a la seva celebració