Manca d’Auxiliars Tècnics Educatius (ATEs)

En aquest inici del curs escolar, la Conselleria d’Educació i Universitat ha reduït les hores setmanals en què estan contractades les auxiliars tècniques educatives (ATE) del centre, tot i l’increment dels casos d’infants que necessiten atenció i suport. La conselleria ha ignorat les peticions de l’escola, els informes de l’orientadora i de l’inspector d’educació. ARead more

Una nova aula de 3 anys

Quan el passat dia 1 de juny la directora ens va informar que la Conselleria estava avaluant la possibilitat de resoldre el problema de l’excés de sol·licituds a la nostra escola afegint un nou grup de tres anys, els pares i les mares de la junta ens començàrem a plantejar dubtes: tendrem espai per seguirRead more

Debat sobre jornada escolar

Uns minuts molt interessants d’un debat sobre la jornada escolar partida o continuada. Hi participa en Jaume Ribas, president de FAPA, la federació d’associacions de pares a la qual pertany la  nostra APIMA 20090127_0959_avinguda_98_jornada_escolarRead more

1 2