NO al TIL

Els pares i les mares de l’APIMA del CEIP Son Ferriol de Palma, reunits en Junta Ordinària el 30 de maig de 2013, volem deixar ben clar el nostre absolut desacord amb la política lingüística que duu endavant la conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. El TIL (tractament integrat de llengües) és la gota que fa vessar el tassó de l’arraconament que pateix la llengua catalana per part del Govern Balear.

Com a pares i mares preocupats per l’educació dels nostres fills, hem de dir que estam a favor de millorar el nivell d’anglès a les escoles, però no podem consentir que es faci a partir d’un decret que l’únic que pretén és fer desaparèixer, encara més, la nostra llengua i la nostra cultura de la societat i molt menys, sense que es donin les condicions necessàries per a la seva implantació.

És impossible que els centres educatius puguin elaborar un projecte d’aplicació del TIL amb les presses i la urgència que s’imposen des de la conselleria. Els projectes lingüístics han de complir tota una sèrie de criteris pedagògics i criteris organitzatius que depenen de la realitat social i lingüística i dels recursos de cada centre i tots aquests elements indiquen que la implantació del TIL és únicament un propòsit polític i no una decisió pressa en benefici dels nostres fills.

L’acceptació per part dels pares i mares del projecte que presenta el centre és, indubtablement, per imperatiu legal, per evitar un mal major en la implantació del projecte que possiblement imposi la mateixa conselleria d’Educació. Volem amb aquest escrit deixar constància de la nostra disconformitat amb el decret de TIL i amb la manera que el govern vol implantar-lo.

Per altra banda, qualsevol decisió que afecti el procés d’ensenyament-aprenentatge ha d’estar consensuada per tota la comunitat educativa; i està ben clar que el TIL és una decisió unilateral que ha topat amb el rebuig dels qui formam part d’aquesta comunitat i que tant sols cerca l’enfrontament i discòrdia

Per tot això, li demanam que escolti i prengui nota del que diu la comunitat educativa i la retirada del decret de TIL

APiMA CEIP Son Ferriol

NO al TIL en PDF

Més informació a la FAPA

970224_10200679036596509_1287800476_n

Assemblees generals ordinària i extraordinària de socis i sòcies

Sou convocats a l’assemblea general ordinària i extraordinària que es celebrarà dia 4 de febrer a les 19:45h en primera convocatòria i a les 20:00h en segona. És molt important la vostra assistència ja que la vostra opinió ens interessa així com també la vostra participació. La implicació de les famílies en la vida del centre és una millora educativa pels nostres fills i filles. A més, en aquesta ocasió, volem aprofitar per presentar-vos el nou projecte “Pares i mares Enll@ç”. L’ordre del dia de l’assemblea és el següent:

Assemblea general ordinària:

  1. Aprovació gestió econòmica 2012 i pressupost 2013.
  2. Aprovació memòria activitats 2012 i proposta 2013.
  3. Presentació “Pares i Mares Enll@ç”.

Assemblea general extraordinària:

  1. Renovació vocals de la junta directiva de l’APIMA.
  2. Renovació i proposta nous càrrecs directius: President/a, Vicepresident/a, Secretari/a i Tresorer/a. (Serà aprovada a la primera reunió de la junta directiva).

Salutacions, vos esper a tots i totes!

Martina Perelló Contestí
Presidenta de l’APiMA del CEIP son Ferriol

Pares i Mares Enll@ç

Durant la propera assemblea de socis APIMA, presentarem una nova iniciativa de foment de la participació de pares i mares en la vida escolar.

Volem així engrescar a socis i sòcies de l’APIMA CP Son Ferriol que estiguin disposats a fer d’enllaç entre les famílies, el professorat i la mateixa APIMA per a cadascun dels grups–classe del centre (19 en total; 6 d’educació infantil i 13 d’educació primària).

Creiem que aquesta iniciativa pot afavorir la comunicació entre les famílies i l’escola a nivell de classe, la qual cosa agrairan, de retruc, els nostres infants. Podeu trobar informació més detallada del projecte aquí.

Vos animam a assistir a l’assemblea general de socis i, si teniu interès en treballar per una escola més activa i participativa, presentar la vostra candidatura en el grup on teniu els vostres infants. Sereu benvingudes i benvinguts.

Participa a l’APIMA!

Amb l’objectiu d’informar a la comunitat educativa i facilitar l’organització familiar, us fem arribar la proposta d’activitats dels següents mesos. Esperam la vostra participació!

5 novembre: Reunió junta directiva de l’APIMA (amb la representació dels vocals i possibilitat de participació dels socis que així ho demanin).
11 novembre: Trobada de famílies ( per a tota la comunitat educativa: amb la novetat que enguany es celebrarà al propi centre, amb activitats per a pares i mares i infants del centre -més informació als cartells i a la pròpia web).
3 desembre: Reunió junta directiva.
21 desembre: Xocolatada gratuïta per a tots els nins i nines de l’escola.
11 gener: Fogueró de sant Antoni
14 gener: Reunió junta directiva
17 gener: Berenar de sant Antoni
4 febrer: Assemblea de socis (amb la renovació de vocals i càrrecs de l’APIMA). Us animam a que participeu d’aquesta activitat ja que s’hi presenta i es duu a aprovació la memòria del curs (any 2012) i la proposta d’actuació del curs vinent (any 2013)./ Reunió de junta directiva.