Reunió de la Junta Directiva 30/05

Atès que tots els socis de l’APIMA poden assistir a les reunions de la junta directiva, aquí teniu l’ordre del dia de la següent:

Sou convocats a la propera reunió de la junta directiva de l’APIMA del CP son Ferriol que
és celebrarà el proper dijous 30 de maig a les 20:00 en primera convocatòria
i a les 20:15 en segona, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de les actes anteriors
2. Dimissió secretari
3. Final activitats extraescolars. Extraescolars curs 2013-14
4. Subvenció Ajuntament Palma
5. Escola d’estiu
6. Festa graduació
7. Festa final de curs. Premi APIMA
8. Comissió educativa: agendes, pares enllaç, …
9. Torn obert de paraula. Fixar data darrera junta.

Antoni Fullana
President APIMA

Comunicat

Mantinguda avui horabaixa una reunió amb l’equip directiu del centre, just després de la celebració del claustre, volem informar a les famílies de l’escola que en breu l’equip directiu farà un comunicat per explicar els esdeveniments succeïts aquests darrers dies dels que s’ha fet ressò als mitjans de comunicació. Així mateix, volem afegir que la Conselleria d’Educació, a partir de la informació que disposa del centre, diu que el problema es deu a un error de nomenclatura i que l’escola sí imparteix l’assignatura de castellà, i que, no hi ha infracció del currículum de continguts.

Volem seguir manifestant el nostre suport a tot l’equip del centre i restam, com sempre, a la disposició de totes les famílies que vulguin més informació. També estam oberts als vostres comentaris i suggeriments.

La Junta Directiva

Propera reunió de la Junta Directiva de l’APiMA del CP Son Ferriol

A l’assemblea del passat dijous vàrem recordar, tal i com hem dit sempre, que tots els socis de l’APiMA estan convidats a participar, amb veu i sense vot, a totes les reunions de la Junta Directiva.

La propera junta és dilluns 28 de maig. Aquí teniu la convocatòria per si voleu venir.

Sou convocats a la propera reunió ordinària de la junta directiva del CP Son Ferriol, que tindrà lloc dia 28 de maig a les 19:45h en primera convocatòria i a les 20:00h en segona, amb el següent ordre del dia:

 • Aprovació de l’acta anterior.
 • Presentació nova proposta extraescolars.
 • Fons de llibres.
 • Final de les activitats extraescolars. Servei de ludoteca mes de juny.
 • Subvenció Ajuntament de Palma.
 • Escola estiu.
 • FAPA / reivindicacions futures.
 • Graduació.
 • Festa de final de curs i premis APIMA.
 • Data darrera reunió de junta.
 • Precs i preguntes

Martina Perelló
Presidenta de l’APIMA del CEIP son Ferriol

Assemblees generals de socis

Sou convocats a les properes assemblea general ordinària i assemblea general extraordinària que es celebraran el proper dia 27 de gener de 2011 a les 19:45h en primera convocatòria i a les 20:00h en segona convocatòria, al CP son Ferriol, amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i, si escau, aprovació de les actes de les assemblees generals anteriors.
2. Presentació i, si escau, aprovació de la memòria de la gestió de l’any 2010 i del pla d’activitats de l’any 2011.
3. Presentació i, si escau, aprovació de la memòria econòmica de l’any 2010 i del pressupost de l’any 2011.
4. Precs i preguntes.
En acabar l’assemblea general ordinària començarà l’assemblea general extraordinària amb el següent punt de l’ordre del dia:
1. Renovació de la junta directiva.

Son Ferriol, 21 de gener de 2011
Martina Perelló Contestí
Presidenta de l’APIMA CP son Ferriol

Reunió de la Junta Directiva

Als membres de la Junta Directiva de l’APiMA CP Son Ferriol

Sou convocats a les reunions de la junta directiva de l’APIMA del CP son Ferriol que es celebraran el proper dijous 25 de novembre a l’escola, a les 20:15h en primera convocatòria i a les 20:30h en segona, amb el següent ordre del dia:

Reunió extraordinària:

 • Traspàs de càrrecs de tresoreria i autorització de firmes.

Reunió ordinària:

 • Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les anteriors reunions de junta.
 • Informació Trobada de famílies a Llubí.
 • Eleccions consell escolar.
 • Mostra de teatre.
 • Inici preparatius xocolatada i foguerons sant Antoni.
 • Torn obert de paraula.

Si algú vol comentar algun tema feu arribar les vostres aportacions i ho afegirem a l’ordre del dia.