Nou curs 17-18

Un any mes, iniciem nou curs amb moltes ganes i il·lusió d’aconseguir entre famílies i escola una molt bona etapa escolar per als nostres infants.
Com sempre des de l’APiMA del CEIP Son Ferriol vos anirem informant de tot el que anem preparant per tal de mantenir un bon servei a les famílies.

Les vies de comunicació continuen sent les següents:

Pagina web: www.cpsonferriol.net/apima
Facebook: https://www.facebook.com/ApimaCeipSonFerriol/
Correu electrònic: apimacpsf@gmail.com
Telèfon: 689 67 11 67 (operatiu a partir de dia 13 de setembre de 15.50h a 16.50)

ASSEMBLEA GENERAL 2016-17

Tots els socis de l’APiMA del CEIP Son Ferriol sou convocats a l’assemblea general ordinària i extraordinària que se celebrarà el proper dimecres dia 1 de febrer de 2017 a les 19:45 h, en primera convocatòria, i a les 20 h, en segona convocatòria.

L’ordre del dia serà el següent:

– Assemblea general ordinària:
1. Aprovació de la gestió econòmica de l’any 2016 i pressupost del 2017;
2. Aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2016 i proposta del 2017.

– Assemblea general extraordinària:
Elecció o renovació de la junta directiva de l’APiMA.

Veniu a participar i col·laborar amb l’APIMA de l’escola. És molt important la vostra assistència i participació, ja que la vostra opinió ens interessa. La implicació de les famílies en la vida del centre es tradueix en una millora educativa per als nostres fills.

Esperam que pugueu assistir-hi tots.
———————————————–
Dia 1 de febrer també farem la reunió de la junta directiva de l’APiMA (corresponent al mes de gener). Començarà en acabar l’assemblea general ordinària i extraordinària de socis i tendrà l’ordre del dia següent:

1) Aprovació de l’acta anterior;
2) Revisió de les darreres activitats: festa de Sant Antoni ;
3) Informació del Consell Escolar;
4) Planificació d’activitats del primer trimestre de 2017:
a. Festa de carnaval
b. Escola de pares
c. Trobada de socis
5) IES Son Ferriol;
6) Precs i preguntes.

Nadia Haddoudi
Presidenta APiMA del CEIP Son Ferriol

Manca d’Auxiliars Tècnics Educatius (ATEs)

En aquest inici del curs escolar, la Conselleria d’Educació i Universitat ha reduït les hores setmanals en què estan contractades les auxiliars tècniques educatives (ATE) del centre, tot i l’increment dels casos d’infants que necessiten atenció i suport. La conselleria ha ignorat les peticions de l’escola, els informes de l’orientadora i de l’inspector d’educació. A més a més, després d’una reunió mantinguda entre la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa i representants de l’equip directiu del centre i de l’APIMA, va quedar palesa la nul·la intenció de l’administració de fer cap canvi.

Per això, la junta directiva de l’APIMA del CEIP Son Ferriol vol expressar el seu suport als mestres i personal no docent del centre i, en especial, als membres de l’equip directiu de l’escola per tot l’esforç que han realitzat aquestes tres setmanes. Sabem que han estat unes setmanes de molta feina i sacrifici, en què, tot i la manca de recursos que se’ns han assignat, totes les persones de l’escola han demostrat la seva professionalitat traient endavant les activitats escolars amb molt bons resultats per als nostres fills i filles.

Junta directiva de l’APIMA del CEIP Son Ferriol

Reunió de la Junta Directiva

Sou convocats a la reunió de la junta directiva de l’APiMA del CEIP Son
Ferriol que tindrà lloc dijous dia 25 de setembre a les 20:15 en primera
convocatòria i a les 20:30h en segona, amb el següent ordre del dia:
1) Aprovació de l’acta anterior
2) Revisió inici de curs
3) Extraescolars curs 2014-15
4) Proposta de calendari i distribució feines
5) Torn obert de paraula

Antoni Fullana
President APIMA

Setmana farcida

Aquesta setmana està farcida d’esdeveniments de l’APiMA. Recordau …

el 28, reunió informativa escola d’estiu

el 30, reunió de la junta directiva (tots els socis, com sempre, hi estan convidats)

i el 31, la festa de les extraescolars!

festaAE13