RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

Aquest mes d’octubre s’inicia el procés per renovar part del Consell Escolar del nostre centre. El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació democràtica de la comunitat educativa. Aquest està format per docents, famílies, personal no docent i un representant municipal. Encara que la LOMCE li ha tret competències, segueix essent un canal essencial per la participació deRead more