Alerta!

Un pare de la nostra escola ens ha fet arribar aquesta informació. A més, a través de la nostra directora que ha parlat amb la policia, hem sabut que la informació és del tot correcta. No es penja als taulers de l’escola per evitar alarmes innecessàries. S’adjunta la informació tal i com l’hem rebuda. NOTARead more