Reunió a la Conselleria d’Educació per l’Institut

El passat dia 11 ens havíem quedat sense solar per fer l’institut. El dia 12 semblava que solar n’hi hauria però en unes altres condicions. Dia 13 ens deien que ens estalviaríem 2 milions d’euros. I el dia 15 l’associació Sa Creu Vermella ens mostrava que la informació no era correcta.

A l’APiMA vàrem fer el de sempre: el mateix dia 11 vàrem demanar una cita a la Conselleria … i el passat dia 17 hi anàrem.

Una delegació de pares de l’APIMA, encapçalada per en Jaume Munar, acompanyat d’en Toni Fullana, Eduard Salom i Joan Ignasi Morey, va mantenir dilluns dematí una breu entrevista amb Fernando Llorca, cap del Departament de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació per tractar l’assumpte del nonat Institut de Son Ferriol, arrel de les informacions publicades la passada setmana sobre la disponibilitat d’un solar i la consegüent construcció.

A la reunió, s’han plantejat més preguntes que respostes i n’hem sortit sense compromisos en ferm (tot sigui dit, tampoc n’esperàvem). Tot i així, el senyor Llorca assegura que són conscients de la necessitat d’aquesta infraestructura educativa i que procuraran incloure la dotació pressupostària del projecte de construcció de l’Institut de Son Ferriol en els Pressuposts de la CAIB per a l’any 2013. També s’ha compromès a mantenir informada a l’APIMA dels avanços/retrocessos que es vagin produint.

D’altra banda, els pares hem demanat al representant de la Conselleria que procuri la màxima coordinació amb l’Ajuntament de Palma perquè, d’una vegada per totes, trobin una solució definitiva viable en termes urbanístics i pressupostaris.