Una nova aula de 3 anys

Quan el passat dia 1 de juny la directora ens va informar que la Conselleria estava avaluant la possibilitat de resoldre el problema de l’excés de sol·licituds a la nostra escola afegint un nou grup de tres anys, els pares i les mares de la junta ens començàrem a plantejar dubtes: tendrem espai per seguirRead more