Associa’t

Si vols participar activament en l’educació dels teus fills i de les teves filles, associa’t a l’APIMA Descarregar butlleta_socis_0809Read more

Oferta Extraescolars 2008-2009

Les activitats extraescolars del CP Son Ferriol les organitza l’APIMA i se’n responsabilitza el Consell Escolar incloent-les a la Programació General Anual del centre. L’objectiu de les extraescolars és doble: complementar la formació de l’alumnat i conciliar la vida familiar i laboral dels seus pares i les seves mares.  El curs 2008-2009 s’ofereixen les següentsRead more

Evitem la barbàrie

Davant un acte de vandalisme on es fa malbé el mobiliari urbà un té, per desgràcia, sensació de ràbia i impotència. No si pot fer res!, diem sovint. Mentre ho contemplam, pensam que allò ara caldrà adobar-ho. Malauradament, una partida important de doblers que pagam d’imposts s’han de pressupostar per els actes de vandalisme urbà.Read more