NO a la violència domèstica

Aviat farà 50 anys que n’Albert Bandura va demostrar que el comportament agressiu s’aprenia molt fàcilment per imitació. No crec que cap de nosaltres pensi que els infants no tracten de fer el que fan els pares i les mares. De fet, estam ben orgullosos quan veiem que un fill o filla es comporta com nosaltres: “Sembla sa mare!”, “Jo també ho faig a això!”, etc.

Però lògicament els infants imiten el que feim bé i el que feim malament (o algú pensava que només imitarien la nostra forma de xutar a la pilota?). D’aquesta manera, si nosaltres cridam, ells criden i si nosaltres pegam, ells peguen.

Això de la imitació, o si voleu un terme una mica més tècnic, l’aprenentatge per observació, funciona de forma curiosa perquè l’ésser humà no imita tot el que veu fer als altres. Si fos així, amb la programació actual de la tele i la quantitat d’hores que la miram, tots els infants d’avui serien assassins. Al contrari. Som bastant selectius a l’hora de triar la conducta que imitam. Només imitam la conducta de la gent que és molt rellevant per nosaltres. Quan som petits, lògicament imitam el que fan els pares. Quan som joves, la que fan els companys. Quan som adults, la que fan aquelles persones que valoram per alguna cosa (alguns volen ser en George Clooney i altres na Hillary Clinton).

Sabent això, no permeteu la violència a ca vostra! Si no aturam la violència de soca-rel, es repetiran les notícies de dones mortes a mans dels seus marits, o de pares agredits pels seus fills, o …

A més a més d’estar penat per la llei, el càstig és una mala tècnica per mirar de canviar la conducta dels infants. No només per motius ètics sinó també per motius tècnics. Hi ha formes d’educar molt més eficaces. Només heu de perdre una mica de temps esbrinant quines són. Ànims!

Gràcies per haver llegit fins aquí però el realment interessant és veure aquests vídeos i llegir aquests articles.

“Jugant a Papás i Mamás” (curtmetratge de Proyecta Films)

“El que veuen els infants és el que fan” (anunci a YouTube)

Experiment de Bandura amb el ninot Bobo (vídeo a YouTube)

“L’agressivitat infantil” (un episodi de TV per a pares de guiainfantil.com)

“El bofetón queda fuera de la ley” (reportatge de El Pais)

“La influència de la violència a la TV” (article de la revista del Col·legi Oficial de Psicòlegs)

jordill