Llibres de primer cicle de primària

Acabam de rebre aquesta carta de la Batlessa de Palma. Enguany l’alumnat de primer i segon de primària no es quedaran sense subvenció per la compra de llibres.

Com a batlessa de Palma, vull reafirmar-vos el meu compromís de garantir la implantació de la gratuïtat dels llibres de text a primer i segon d’educació primària.

Us puc assegurar que en un termini molt breu estarem en disposició de fer efectiva l’ajuda als pares i mares de l’alumnat d’aquests cursos d’educació primària, en col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. Aquest curs escolar s’ha de considerar de transició cap al que serà el sistema definitiu establert per aquesta Conselleria.

En qualsevol cas, enguany totes les famílies palmesanes amb infants escolaritzats en aquests cursos i a centres sostinguts amb fons públics tindran les ajudes que els corresponen, amb el mateix sistema que s’utilitza als altres nivells. Us prec que faceu saber als pares i mares afectats que aviat es farà pública l’ampliació de la convocatòria i els terminis per presentar les sol·licituds.

Moltes gràcies per avançat per la vostra implicació en la millora del sistema educatiu. Us reiter que, per a qualsevol suggeriment, queixa o demanda d’informació, teniu sempre obertes les portes de la Regidoria d’Educació. Només des del diàleg i des de la participació construirem l’escola i la ciutat que volem.

Aina Calvo
Palma, 12 de novembre de 2007