Sou els primers!!

Reunió IES

Dimecres passat vàrem assistir a una reunió sobre l’Institut d’Educació Secundària (IES) que han de fer a Son Llàtzer. Ja n’hem parlat molt d’aquest tema, però ho haurem de seguir fent fins que el facin.

A la reunió, convocada pel Sr. Sebastià Sansó, Regidor del nostre districte a Cort, a petició (reiterada) de la junta directiva de l’APiMA, hi assistiren la Sra. Lourdes Bosch, Directora Tècnica d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma, el Sr. Rogelio Araujo, Regidor d’Educació, i el Sr. Andreu Bosch, gerent de l’IBISEC, com a representant de la Conselleria d’Educació del Govern. També hi estaven convocats el Sr. Rodrigo de Santos i el Sr. Rafael Bosch, però el primer per malaltia i el segon per haver cessat en motiu de les properes eleccions, no pogueren venir.

Tots varen coincidir: l’IES de Son Llàtzer es farà, sembla que la cosa ja no es pot fer enrere, i el Sr. Obrador va afegir que érem els primers de la llista … “Sou els primers!” va dir. Però la cosa no és tan fàcil. Promeses com les que ens varen fer fa 5 anys que ens les fan. I en fa 15 que es demana que es construeixi l’institut. Aquesta vegada vàrem demanar perquè aquesta construcció era tan problemàtica i també vàrem voler saber terminis concrets.

EL PROBLEMA
Segons ens va dir la Directora Tècnica d’Urbanisme, fa molt de temps que es treballa en el projecte de Son Llàtzer. Els problemes que s’han trobat es relacionen fonamentalment amb el fet que són moltes les institucions que tenen coses a dir en el projecte. Per començar, el sòl és rústic i s’ha de requalificar amb una declaració d’interès general que ha de fer el Consell de Mallorca. Però el Consell no la fa si la Conselleria de Medi Ambient no fa un informe d’impacte ambiental. I per fer aquest informe, l’Ajuntament hi ha d’haver enviat el projecte del que es vol fer. Com que el que es vol fer no només és un Institut sinó també unes instal·lacions esportives (amb zona d’acampades i tot, segons vàrem entendre), hi tenen coses a dir tres o quatre institucions més. En definitiva, un embull!

La Sra. Bosch va reconèixer manca de coordinació però va dir que ho intentaven solucionar i que havien posat un tècnic, un funcionari, encarregat d’aquest expedient. Lourdes Bosch va arribar a dir que la construcció de Son Llàtzer era com a un malson per a ella i que era la primera en voler acabar l’obra (li ho recordarem!).

ELS TERMINIS
Resumint, quan pot estar fet l’institut? Sembla que, anant tot bé, fins el curs 2009/2010 no el podran posar en marxa. Vegem per què?

  • L’expedient ara és a l’Ajuntament de Palma. Ja l’havien enviat al Consell Insular però els hi ha estat retornat per problemes amb l’informe d’impacte ambiental. La Sra. Bosch ens va dir que a dia d’avui s’estan modificant els papers per tornar-los a enviar. El temps que necessiten és d’aproximadament dos mesos.
  • Així doncs, el juny de 2007 haurem de vigilar que l’expedient s’envia al Consell de Mallorca. A partir d’aquí haurem d’esperar (lògicament intentat que ningú no s’adormi) que el Consell faci la declaració d’interès general abans del setembre o l’octubre del mateix any. Per què? Perquè l’IBISEC (l’ens que finalment s’ha d’encarregar de fer l’institut) és en aquests mesos quan fa “la llista” de les inversions que farà durant l’any següent.
  • Si sóm a la “llista de l’IBISEC”, i tenint en compte que (1) el seu gerent diu que serem els primers, (2) ens diuen que s’ha anat fent el projecte d’execució i tots els papers que han pogut sense tenir l’interès general, i (3) que sembla que des de la Conselleria d’Educació també tenen interès en que siguem els primers, el gener de 2008 es pot posar la primera pedra.
  • Segons ens va comentar el Sr. Obrador, calen entre 12 i 14 mesos per fer un institut de 20+4 unitats com el nostre, i per tant podria estar acabat el març de 2009.

En definitiva, anant tot bé, el setembre de 2009 podrem obrir l’IES de Son Llàtzer.

JA QUE HI SOM
Vàrem aprofitar l’avinentesa i la presència del Sr. Obrador per recordar-li que teníem un gimnàs sense estrenar per mor de les goteres i la manca de protecció dels radiadors i de les columnes. Això feia que l’Ajuntament no recepcionàs l’obra i que per tant no es fés responsable de la dotació del gimnàs. El Sr. Obrador va dir que, independentment de la recepció, hi havia un acta d’ocupació, la qual cosa significava que el gimnàs es podia utilitzar si es posaven les proteccions necessàries. Va dir que li tornàssim a enviar la proposta d’intervenció i que ell se n’ocuparia. Així doncs, ben aviat li farem arribar les necessitats del nostre gimnàs. A veure si es pot estrenar abans d’acabar el curs.

Crec que tots els assistents sortírem contents de la reunió. Nosaltres no ens ho vàrem creure molt però sortírem contents i com a mínim amb una llista de noms i telèfons que persones concretes que podrem encalçar si la cosa se segueix retardant. Sigui com sigui, vàrem agrair (i des d’aquí ho tornam a fer) la presència de totes les autoritats que assistiren a aquesta reunió.