El menjador més barat

La direcció de l’escola ens informa que amb la intenció de fer un poc més assequibles els preus de menjador i després d’unes negociacions amb la coordinadora d’Alcari han arribat a un acord que suposa una rebaixa en el preu del servei de menjador, que encara que és mínima, al cap de l’any suposa alguns euros de menys.

Els preus, per dia i per infant queden així:

Infants fixes: 3,84 EUR (menjar) + 1,86 EUR (monitores) = 5,70 EUR
Infants Eventuals: 5,70 + 10% = 6,25 EUR

Moltes gràcies directora!