Decret Fiol

Diari de Balears

Com ja deu haver detectat l’improbable lector de la present columna, no som gaire aficionat a tractar temes lingüístics. La raó d’aquesta escassa atenció al tema idiomàtic és que tenc la percepció que a les planes d’opinió d’aquest diari l’abundància de columnistes que se n’ocupen és quantitativament i qualitativament enorme. Poques coses a afegir tenc a tan doctes argumentacions. El consens en un 99% dels casos és total i, per tant, parlar-ne és caure en repeticions innecessàries. De totes formes, el Decret Fiol em sembla un frau de llei i un insult tan greu a la nostra personalitat com a poble, que no em puc resistir a tractar-ho, tot i ser conscient que el risc de repetició de pensaments ja expressats en aquestes planes és molt elevat. Em sembla que el Decret Fiol és un insult a la intel·ligència i a la sensibilitat.