Doblers educats

Avui el “Diario de Mallorca” publicava aquesta notícia sobre la inversió d’un milió d’euros a les escoles concertades. Font va acabar animant al conseller Fiol a gastar-se més doblers en la concertada i jo me volia afegir a aquesta demanda. Conseller, per favor, inverteixi molts de doblers en l’escola concertada. Els de la pública noRead more