Concurs de logotips

La intenció de l’APiMA amb aquest concurs de logos és que tot l’alumnat del CP Son Ferriol pugui participar en la creació de la imatge de l’associació. Poden participar en el concurs tots els infants de l’escola però amb un sol dibuix. El dibuix ha de ser representatiu de l’objectiu principal de l’APiMA, que ésRead more

Junta directiva i estatuts

La Junta Directiva de l’APIMA, elegida en assemblea general extraordinària el dia 7 d’octubre de 2004, es composa de les següents persones: President: Artur Vidal Vierge Vicepresident: Margalida Juan Bauzà Secretari: Jordi Llabrés Bordoy Vicesecretari: Jaume Munar i Arrom Tresorer: Germán Jurado Granado Vicetresorer: Josep Miquel Nicolau Fuster Vocals: Katy Bernaus Cantallops, Inmaculada Agrisuelas Mateu,Read more